Om boken

Pressmeddelande

Beställ en bok

Till startsidan

Westerlundsällskapet


Enköpingsdoktorn, En läkekonstens storman.

Nytryck av Stina Palmborgs bok om Dr. Ernst Westerlund.

Den första boken utgavs 22 oktober 1939 på 100-årsdagen av Ernst Westerlunds födelse.
”Författaren Stina Palmborg har med levande intresse gått upp i sin grannlaga uppgift. Hon har gjort omfattande forskningar och samlat ett stort och belysande anekdotmaterial. Sällan har en levnadsskildring stått så levande för läsaren som ”Enköpingsdoktorn” i Stina Palmborgs vackra, med stor stilkonst skrivna bok”. – Så stod det i reklamen för boken 1939.

De gamla upplagorna av böckerna går idag endast att finna på antikvariat, därför vill vi som tagit initiativ till nytrycket att Dr. Ernst Westerlunds gärningar och kunskaper skall bevaras till kommande generationer. Hans namn står fortfarande högt i kurs -inom bl.a. sjukvården.

Ernst Westerlund verkade i Enköping som stadsläkare 1868 – 1886. (Han kom som vikarie redan 1867). Han verkade i Enköping ända fram till sin död 1924. Under 30 år hade EW sin sommarpraktik i Storlien, Jämtland.
Idag drivs gården i Enköping av Westerlundsällskapet som bildades 1984. Sällskapets uppgift är att samla och bevara föremål och fakta rörande EW samt dokumentera och sprida kunskapen om Westerlunds gärningar. Dr. Westerlund har haft en enorm betydelse för alla sina patienter och för staden Enköping.